Kentän säännöt

KOULUTUSKENTTÄMME on kerhomme ”sydän” ja harrastamisemme keskuspaikka. Syystäkin siis tätä harrastamisemme ydintä kannattaa vaalia ja hoitaa kuten rakkaita koiriammekin. Samoin kannattaa noudattaa kentällä oleskelua varten laadittuja sääntöjä.
Hoidettu ja siisti kenttä luonnon helmassa on jokaisen jäsenen eduksi!

LYHYESTI JA NAPAKASTI

1. Kentän portti on pidettävä aina lukittuna, kun kentällä ei ole toimintaa.

2. Ainoastaan jäsenillämme on oikeus käyttää kenttää. Ulkopuolisilla kentällä treenaajilla täytyy olla hallituksen lupa. Kursseihin osallistumisilmoituksissa mainitaan erikseen, jos ei-jäsenet saavat osallistua.

3. Sairastavaa koiraa ei saa tuoda kentälle. Virustartuntojen ehkäisemiseksi on myös muistettava riittävän pitkä varo-aika!

4. Kiima-aikaiset nartut saavat osallistua koulutuksiin, jos ne käyttävät juoksu-suojia ja odottavat vuoroaan kentän ulkopuolella. Muista mainita asiasta kouluttajallesi!

5. Kentälle ei ole soveliasta mennä ennen oman ryhmän alkamista. Edelliselle ryhmälle on suotava oma suoritusrauhansa.

6. Jokaisen treeneihin osallistuvan on syytä saapua riittävän ajoissa paikalle. Näin toimimalla jokainen huolehtii, että ehtii käyttämään koiransa kunnolla tarpeillaan, lämmitellä sen lihaksiston riittävästi ja myös ohjaaja osaltaan samalla vastaa oman lihaksistonsa verryttämisestä.

7. Kenttä on pidettävä täysin puhtaana kaikista koiran jätöksistä ja muistakin roskista. ERTTI ei ole velvollinen huolehtimaan koiranjätöspusseista, vaan niiden vieminen roskiin on koiran ohjaajan vastuulla.

8. Kentällä olevista agilityesteistä vastaa jokainen niitä käyttävä. Esteet ovat ainoastaan koirien käyttöön. Mahdollisista tahattomista tai tahallisista esteiden rikkoontumisista tulee välittömästi ilmoittaa ERTIN hallitukselle. ERTIN hallitus käsittelee kokouksessaan jokaisen tapauksen erikseen mahdollisten korvaus – ym. osalta. Tärkeintä on kuitenkin ilmoittaa rikkoontumisesta, jotta ei vaaranneta koiriemme turvallisuutta.

9. Jokainen treeneihin osallistuva on velvollinen ottamaan osaa esim. agilityradan rakentamiseen, esteiden siirtoon yms. helpottaakseen vapaaehtoisesti toimivien kouluttajiemme urakkaa ja siten myös tuomalla koulutuksiin sujuvuutta ja yhteishenkeä.

10. Noudatamme ERTISSÄ eettisiä sääntöjä koiran koulutuksessa. Emme suvaitse minkäänlaista koiran fyysistä kurittamista kentällämme.

11. Kentän vieressä olevalle rekkojen lastausalueelle EI saa jättää autoja, eikä myöskään kentälle tulevan hiekkatien varteen, koska rekat eivät mahdu silloin kääntymään lastauspaikalle. Autot pysäköidään tien varteen maansiirtoalueen ja matonpesupaikan välille. Autoja ei saa parkkeerata Masalanportin parkkipaikoille!