Tietosuojaseloste 1.1.2021

Etelärannikon Tassutiimi ry (Ertti ry) Y-tunnus 2375593-2

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö:
Jäsensihteeri Aschan Minna, Ruhnuntie 9, 02480 Kirkkonummi Puhnro 040 5817304

tai sähköposti: jasenasiat@ertti.net  – nettiosoite: www.ertti.net

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Lain tarkoittama yhdistyksen jäsenluettelo ja yhdistyksen tarkoitusperien toteuttaminen.

Rekisterin tietosisältö:
Yhdistyksen jäsenen etunimi sukunimi (tarv. huoltajan etu ja sukunimi ja yhteystiedot) koiralajikokemus, kotikunta, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä koiran nimi, syntymävuosi, rotu.

Säännönmukaiset tietolähteet: Tiedot saadaan yhdistyksen jäseniltä itseltään.

Tietojen luovuttaminen:
Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Ne ovat vain yhdistyksen hallituksen käytössä. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Koulutus- ja treeniryhmien jäsenten yhteystiedot kouluttajat/lajivastaavat saavat jokaiselta osallistujalta itseltään.

Rekisteri suojauksen periaatteet:
Jäsenrekisteriä ylläpitää jäsensihteeri salasanalla suojatussa pilvipalvelussa.

Oikeus tarkastaa ja korjata tietoja:
Tiedot korjataan jäsenen pyynnöstä/ilmoituksella.  Jäsensihteeri lähettää vähintään kerran
vuodessa jäsenille henkilötietojen tarkistuspyynnön sähköpostitse.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Jokaisella jäsenellä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot milloin vain lähettämällä pyynnön kerhon rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Jäsenellä on myös oikeus vaatia virheellisten rekisteritietojen korjaamista. Jäsentä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä, kun jäsen eroaa tai erotetaan. Tietoja säilytetään henkilön eroamisvuoden tilinpäätöksen hyväksymiseen asti.

Laatimispvm: 1.1.2021