Tietosuojaseloste 5.4.2024

Etelärannikon Tassutiimi ry (Ertti ry) Y-tunnus 2375593-2

Rekisterinpitäjät ja yhteyshenkilöt
Jäsenrekisteri: jäsensihteeri Aschan Minna, Ruhnuntie 9, 02480 Kirkkonummi Puh.nro 040 5817304
tai sähköposti: jasenasiat at ertti.net  – nettiosoite: www.ertti.net
iLOQ -digitaalisen lukitusjärjestelmän henkilörekisteri: Christin Keinänen, tilavaraukset at ertti.net,
Puh.nro 045 783 70404

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Lain tarkoittama yhdistyksen jäsenluettelo ja yhdistyksen tarkoitusperien toteuttaminen.

Avainten (iLOQ) haltija- ja käyttötietojen käsittely.

Rekisterin tietosisältö:
Yhdistyksen jäsenen etunimi sukunimi (tarv. huoltajan etu ja sukunimi ja yhteystiedot) koiralajikokemus, kotikunta, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä koiran nimi, syntymävuosi, rotu.

Avainsovellukseen (iLOQ Manager) talletetaan jäsenen etu- ja sukunimi sekä matkapuhelinnumero.
iLOQ Manager-ohjelmointisovelluksessa luettavassa Erttilän lukon kulkulokissa näkyy puhelinnumero,
jolla Erttilän ovi on avattu ja lokin luennan ajankohta.
Kun henkilön tilavuokrausaika on päättynyt, häneltä poistetaan yhteys avaimeen ja tiedot poistetaan. Kulkulokin tietoja säilytetään enintään viisi vuotta.

Säännönmukaiset tietolähteet: Tiedot saadaan yhdistyksen jäseniltä itseltään.

Tietojen luovuttaminen:
Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Ne ovat vain yhdistyksen hallituksen käytössä. Koulutus- ja treeniryhmien jäsenten yhteystiedot kouluttajat/lajivastaavat saavat jokaiselta osallistujalta itseltään.

Tietoja avaimen haltijoista ja älyavainten käytöstä voidaan lain perusteella luovuttaa mm poliisiviranomaiselle esim. rikoksen tutkintaan. Älyavainten lukkokohtaisia käyttötietoja voidaan luovuttaa toimintayksikön tiloista ja niissä toimivasta toiminnasta vastaavalle johdolle, mikäli on tarvetta selvittää jälkikäteen esim. turvallisuuteen, tietoturvaan tai tietosuojaan liittyen, ketkä ovat käyneet tilassa.
Avaimen haltija- ja käyttötietoja ei julkaista.

Mitään tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisteri suojauksen periaatteet:
Jäsenrekisteriä ylläpitää jäsensihteeri salasanalla suojatussa pilvipalvelussa.

iLOQ avainrekisteriä ylläpidetään rekisterin yhteyshenkilön henkilökohtaisella tietokoneella olevalla iLOQ Manager -sovelluksella, joka tarvitsee toimiakseen verkkoyhteyden ja iLOQ-ohjelmointilaitteen, johon on liitetty masteravain. Ainoastaan Etelärannikon Tassutiimi ry:n hallituksen nimeämällä henkilöllä on sovelluksen käyttöoikeus ja ko. henkilö antaa tarvittaessa tietoja Etelärannikon Tassutiimi ry:n hallitukselle. Palveluun kirjautuminen on salattu SSL-suojauksella.

Oikeus tarkastaa ja korjata tietoja:
Tiedot korjataan jäsenen pyynnöstä/ilmoituksella. 
Jäsensihteeri lähettää vähintään kerran
vuodessa jäsenille henkilötietojen tarkistuspyynnön sähköpostitse.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Jokaisella jäsenellä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot milloin vain lähettämällä pyynnön kerhon rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Jäsenellä on myös oikeus vaatia virheellisten rekisteritietojen korjaamista. Jäsentä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä, kun jäsen eroaa tai erotetaan. Tietoja säilytetään henkilön eroamisvuoden tilinpäätöksen hyväksymiseen asti.

Laatimispvm: 5.4.2024